Børn

Genkender du det?

ER DU BEKYMRET FOR DIT BARN?

Klik her og

BOOK EN TID

”Mit barn trives ikke i sin skole.”

Problemer i skolen kan f.eks. være at

 • møde op (skolevægring)
 • lave lektier og/eller fremlæggelse
 • sidde stille og række hånden op
 • stille for store krav til sig selv om at være perfekt
 • have svært ved gruppearbejde
 • have sociale vanskeligheder og føle sig ensom i frikvartererne.
”Mit barn har det svært efter skilsmissen”

DET KAN VÆRE, AT DU/I FORÆLDRE OG/ELLER DIT BARN HAR BRUG FOR STØTTE TIL AT:

 • Blive klædt på som forældre, til at støtte barnet optimalt før-under og efter en skilsmisse
 • Forberede og tale med dit barn inden skilsmissen effektueres
 • Tale med barnet om dets nye liv efter skilsmissen
 • Tale om overgangene fra mor og farland
 • Tale om det savn der opstår efter en skilsmisse
 • Tale om loyalitetskonflikter mellem mor og far
 • At tale med din ekspartner om f.eks skifteordninger ud fra barnets behov etc.
 • Få din sammenbragte familie til at fungere optimalt
 • Få en samtale for at sikre at dit barn trives efter skilsmissen.
”Mit barn har svært ved få (holde på, rigtige) venner”

DET KAN VÆRE, DU OPLEVER DIT BARN:

 • Fortæller det føler sig ensomt eller virker ensom
 • Sjældent ser venner uden for skolen
 • Taler om, at” ingen kan lide mig”
 • Pleaser andre for meget.
 • Har lavt selvværd og/ eller selvtillid
 • Er meget genert
 • Er for dominerende i samværet, så venskabet er konfliktfyldt eller går i stykker.
 • Spiller en rolle (klovne, cool, offer, drama) i samværet med andre
”Mit barn klager over ondt i maven, men lægen siger, det er psykisk.”

PSYKOSOMATISKE SYMPTOMER KAN F.EKS. VÆRE:

 • mave- eller hovedpine
 • svimmelhed
 • kvalme
 • hjertebanken
 • synsforstyrrelser
 • søvnforstyrrelser
”Jeg er bange for, mit barn er begyndt at udvikle angst”

DET KAN VÆRE, DIT BARN ER OVERDREVENT BEKYMRET, UTILPAS ELLER ANGST VED:

 • at sove alene/ude
 • hunde
 • mørke
 • at sige noget foran andre
 • om der sker mor/far noget
 • indbrud
 • terror
 • klima
”Vi har mange små og store konflikter herhjemme”

DET KAN VÆRE, DU OPLEVER, AT:

 • Dit barn ikke høre efter hvad du beder det om eller svarer igen
 • Jalousi mellem søskende og/eller kamp om din opmærksomhed
 • Konflikt ved skift af aktivitet, så som at slukke computeren
 • Der ofte er dårlig stemning under f.eks måltiderne, ved sengetid eller lektie læsning
 • Dit barn ofte er” Rasmus Modsat” eller som om det vil i konflikt med dig
 • Dit barn lyver eller stjæler
 • Dit barn har en særlig følsomhed eller voldsomt temperament
”Mit barn virker trist og ked af det.”

DU OPLEVER, AT DIT BARN IKKE TRIVES OPTIMALT, MEN KAN IKKE FINDE ÅRSAGEN TIL DET:

 • Dit barn er ikke glad men kan ikke selv sætte ord på hvad det handler om
 • Dit barn siger ”alt er fint” når du spørger, men du er i tvivl om det er sandt
Kære forældre

Hverdagen med børn er fyldt af både glæde, bekymringer og udfordringer. Det hele er uundgåeligt.
Det er dog unødvendigt, at konflikter eller bekymringer fylder meget i dit eller barnets liv.
Som forældre vil vi så utroligt gerne hjælpe vores børn til at have det godt og trives. Gør de ikke det, bliver
vi bekymrede, frustrerede og føler os til tider magtesløse. Vi prøver og gør alt.
VI kan endda komme til at føle os skyldige og som en ” ikke god nok mor eller far”. Det fylder utrolig meget
i vores bevidsthed, indtil vi har fundet en løsning.
Det vigtigste er ikke at finde en skyldig, da vi alle gør det bedste vi kan. Vi skal derfor finde ud af, hvad der
rent faktisk kan hjælpe dit barn, dig og resten af familien til mere trivsel, balance og glæde i og uden for
familien.
Min erfaring er, at det ofte er forbavsende lidt, der skal til af tilført viden samt små justeringer i samspillet
og hverdagen, for at få bedre balance og trivsel hos et barn og dermed i hele familien. Min erfaring har jeg
fra mange tusinde samtaler med børn og deres forældre, en grundig uddannelsesmæssige baggrund og et
omfattende arbejde som konsulent i familier, daginstitutioner og skoler siden 2004.
En børnesamtale kan være det du/I har brug for.
Det kan kaste nyt lys på udfordringen og hjælpe dig/jer via konkrete handlemuligheder.
Vi har alle en god grund til at gøre, som vi gør, og det har børn også.
Det er vores opgave som voksne, at hjælpe barnet videre, hvis det er havnet i en dårlig spiral.
Samtalen kan både være af forebyggende karakter men også være på baggrund af en bestemt problematik i
eller uden for familien.
Du og barnet vil opleve en tryg og rar atmosfære, hvor jeg støtter barnet og dig/jer trin for trin under
samtalen.
I får et fællessprog ind i det, der ellers kan være vanskeligt at tale sammen om. Dette vil nedbringe antallet
af samtaler, da i selv hurtigt bliver i stand til at løse de udfordringer, I møder.
En børnesamtale er typisk for børn mellem 7-12 år.
Er dit barn yngre kan jeg også hjælpe. Så kontakt mig, for at høre hvilke muligheder jeg tilbyder til de
mindste i familien.
Som forældre vil du/I under samtalen få et øget indblik i barnets tanker, følelser og behov.
Ud fra den viden barnet giver, sammenholdt med dit/jeres kendskab til barnet og mine mangeårige
erfaringer og uddannelser, vil I blive guidet helt konkret i, hvordan du/I bedst kan støtte dit/jeres barn både
nu og fremadrettet.

Formålet med samtalen er:
 • At barnet bliver tilbudt et bevidst udviklingsstøttende samspil hjemme, der øger barnets trivsel
  konkret og generelt, ved at give dig konkrete handlemuligheder.
 • Du/I får en øget forståelse og kendskab til barnets udfordringer og styrker.
 • Du/I får øget selvindsigt og bliver en endnu bedre udgave af dig som mor /far og god rollemodel.
 • Du/I føler jer mere trygge og bedre klædt på til fremtidige udfordringer i jeres forældreroller.
 • I får et fælles sprog og fundament at opdrage ud fra.
 • Et fælles børnesyn ud fra den nyeste viden fra både udviklingspsykologi og hjerneforskning.
Sådan foregår samtalerne:

DEN FØRSTE OG INDLEDENDE SAMTALE HOLDES UDEN BARNET:

Her vil du/I få lejlighed til at fortælle dybdegående om barnet, og det du/I ønsker hjælp til.
Jeg vil spørge ind til relevante områder og emner, hvilket gør, at jeg har et godt kendskab til barnet og
problematikken ud fra et voksent perspektiv.
Jeg vil desuden allerede ved denne samtale give jer relevant sparring og konkrete redskaber, som I med det
samme kan drage nytte af.
Denne første samtale har også til formål, at afklare spørgsmål som f.eks.:

 • Hvem skal deltage i næste samtale f.eks. med/uden barnet? Skal søskende med? Med/uden dig/jer
  noget af tiden? Er der en fraskilt forælder, der skal deltage?
 • Hvordan forbereder vi barnet til samtalen?
 • Hvad gør vi, hvis barnet ikke vil med til samtalen?
 • Hvad nu, hvis barnet ikke vil tale under samtalen?
 • Hvordan undgås, at barnet føler sig ”forkert” siden det skal til en samtale?
 • Hvordan forbereder du/I jer som voksne?
 • Hvor mange samtaler skal påregnes
 • Hvor lang tid skal der optimalt være mellem samtalerne?
 • Er der nogle jeg/vi skal orientere om samtalerne (anden forælder, skole, SFO)?
 • Hvad med tavshedspligt og GDPR
 • Hvad kan vi selv gå i gang med inden næste samtale for at afhjælpe problematikken?

Alt dette for at optimere udbyttet af de næste samtaler samt for at gøre dig/jer og barnet så trygge som
muligt.

ANDEN ELLER EFTERFØLGENDE SAMTALER, HVOR BARNET DELTAGER:

Her deltager barnet og typisk mindst en forælder. Dette aftales ved første samtale.
Anden samtale varer maksimalt en time, og det er barnet og dets perspektiv, der er i fokus. Det foregår i en
tryg og forudsigelig ramme, som jeg sætter, hvor der er plads til barnet og dets personlighed.
Jeg benytter samtaleunderstøttende bamse og styrkekort, tavle, krop og bevægelse samt andre værktøjer,
for at få det optimale ud af samtalen. Desuden benytter jeg mig af viden og elementer fra Marte Meo
metoden (læs mere her) og fra Cool Kids.
Du/I vil ligeledes blive guidet præcist og omsorgsfuldt under samtalen.
Jeg vil være opmærksom på at gøre det trygt og rart at være til samtalen for alle parter, også selvom det vi
taler om, kan være svære emner.
Blot det, at barnet får muligheden for at udtrykke sig overfor en neutral voksen og i særdeleshed mens du/I
lytter på, kan virke utroligt forløsende.
Barnet skal føle sig set, mødt og forstået under hele samtalen.
Barnets betragtninger og ord hjælper os voksne til at forstå og se bag dets adfærd i dagligdagen.
På den baggrund bliver det muligt sammen at få øje på det, I gør som fungerer, samt hvad I konkret kan
gøre mere af og som vil være udviklingsstøttende i forhold til barnets problematik.

Før eller efter en samtale

Ved spørgsmål eller andet har du/I altid mulighed for, at kontakte mig på mail susanne@selvindsigt.com
eller på telefon +45 53 64 82 52 via et opkald eller en SMS. Jeg vil svare hurtigst muligt og indenfor et døgn.
Jeg er underlagt tavshedspligt.

Hvor mange samtaler skal jeg regne med:

Antallet af samtaler varierer naturligvis alt efter problemstilling, hvor hurtig barnet processer og responderer samt hvor ihærdig du/I som forældre er, til at få den nye viden samt nye redskaber integreret i
hverdagen og relationen.
Min erfaring er dog, at jo før du/I kommer mens problemet er forholdsvis lille, jo færre samtaler har du/I behov for.
Et forsigtigt bud er, at en stor del der kommer til en børnesamtale med og uden barnet, kommer 3-5 gange
i de første 2 måneder og efterfølgende kommer 1-3 gange, for at følge op det kommende år. Nogle problemstillinger kræver en længere varende indsats fra alle, som gør det givende at komme løbende og få sparring og støtte til processerne i en længere periode.

Kort om mig:

Jeg har siden 94 uddannet mig og beskæftiget mig inden for området børn og familier. Jeg har haft flere tusinde individuelle samtaler med børn og deres forældre. Desuden underviser og uddanner jeg fagpersoner i Den professionelle samtale med børn og deres forældre. Både hos Sofia Manning, i kommunalt – og eget regi. Læs mere her.

Sådan booker du en tid
 • Book din tid HER
 • Du kan booke tider på hverdage fra kl 10 og med seneste tid kl. 15.45
 • Du kan booke tider i Hellerup på tirsdage og onsdage (torsdage)
 • Du kan booke tider i Haslev på mandage
 • Book gerne 1-3 tider frem, hvilke sikre en kontinuitet, da der er pres på de sene tider. Dette
  mindsker antallet af samtaler på den lange bane
 • Afmelde dine tider op til 24 timer før din booking – helt kvit og frit.
 • Afmelder du tættere end 24 timer før din booking betales fuld pris
 • Udeblivelse takseres også til fuld pris
 • Du er altid velkommen til at kontakte mig ved spørgsmål eller andet på mail eller tlf

Vi skulle være kommet til Susanne allerede da vores datter var 3-4 år, og vi mærkede, at der var perioder med for mange konflikter, som vi ikke helt kunne finde ud af at håndtere, og som derfor blev unødigt voldsomme. Da vi endelig kom til Susanne, hjalp det stort set omgående.
Vi fik nogle meget konkrete værktøjer, som vi kunne bruge i hverdagen, og som fik tippet balancen, så en ond cirkel blev vendt til en god. Vi tyer stadig til de værktøjer, hvis der indimellem kommer perioder med for mange konflikter.
Hos Susanne føler man sig forstået. Susanne har en næsten magisk indlevelsesevne, som gør, at hun forstår – og kan afhjælpe – både børn og voksnes frustrationer, når samspillet går i
kludder.
Susanne er blevet hele familiens ven i nøden – både børn og voksne har den dybeste tillid til Susannes evne til at hjælpe, når noget er svært!
Susanne er vanvittig professionel. Med smil, indlevelse og eksempler formår hun at styre en session målrettet hen mod de indsigter og værktøjer, der skaber basis for det næste skridt.
Susanne er smil, varme, forståelse og motivation. Men ingen sødsuppe – hun har altid et mål i
sigte!

Sisse og Kasper Friis Nilaus

Vil du høre mere?

Nyhedsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor  ut labore et dolore magna aliqua